Interview over geloof als medewerker Sta Op Zorg 2018

Interview met Jan Baaijens door Hannah Kristalijn

Door haar gepubliceerd als studente journalistiek op PROPS op 30 november 2018.

‘Geloven is even makkelijk als een goed huwelijk’

Jan Baaijens was godsdienstdocent en werkt nu als pastoraal medewerker in een inloophuis voor mensen met verslavingsproblemen, angst- of stemmingsklachten en voor dak- of thuislozen. Hij wil vanuit zijn geloofsovertuiging mensen helpen hun leven weer op de rit te krijgen.

Ik was in augustus 2017 hier in de BiesboschFoto van augustus 2017

Vanuit welke geloofsovertuiging leeft u?

“Ik was reformatorisch, dat is de gereformeerde gemeente, en dat ben ik eigenlijk nog steeds wel. Vanuit de gereformeerde gemeente heb ik ook de opleiding tot godsdienstdocent gedaan. Inmiddels ben ik wel overgestapt naar de hervormde gemeente, de PKN.”

U zegt dat u nog steeds reformatorisch bent. Wat is dan de reden dat u naar een andere gemeente bent gegaan?

“Ik wilde altijd al naar buiten toe treden, in de maatschappij dingen gaan doen. In de gereformeerde gemeente was alles heel erg naar binnen gericht. Geloof aantrekkelijk maken kon wel binnen de gemeente, maar ze waren bang voor de buitenwereld.

Nu gaan wij juist de maatschappij in naar de mensen die het nodig hebben. Wij gaan uit van relatie in plaats van religie. In een religie maken mensen ruzie met elkaar, maar een relatie is het voorbeeld dat Jezus gaf.”

Wat maakt het geloof zo belangrijk in uw leven?

“Ik vind het praktische van het geloof het belangrijkste, dat je het uitdraagt en er mensen mee helpt. Dit doen wij in het inloophuis bijvoorbeeld door mensen over Gods liefde te vertellen. Ook inspireert geloof natuurlijk enorm, je wordt een soort bron. Door geloof word je steeds aangevuld. Je ziet door God hele mooie dingen gebeuren, zoals genezing door gebed en mensen die bevrijd worden van demonen. Op zulke momenten zie je dat er zoveel kracht in het evangelie zit en dat motiveert me.”

Toch lijkt geloven mij niet altijd makkelijk, je moet elke zondag in de kerk zitten en vaak in de bijbel lezen. Hoe gaat u hier mee om?

“Ik vind dit helemaal niet lastig. Geloven is net als een goed huwelijk, het is helemaal niet moeilijk om vol te houden als je het leuk vindt. Liefde vermenigvuldigt zich, zeker als je het met andere mensen kan delen.”

Waarom denkt u dat mensen graag volgens een geloof willen leven?

“Ik denk dat geloof veiligheid geeft, omdat dat vertrouwd is. Geloof is een soort thuisbasis waarin je uit kunt rusten. Iedereen heeft een stabiele basis nodig waar liefde heerst en waar geen bedreiging is. Acceptatie en veiligheid zijn eerste levensbehoeften. Je hebt een stabiele omgeving nodig waar je dingen herkent en waar rust heerst en in een geloof is dat allemaal.”

Veel mensen hebben een negatief beeld bij strenggelovigen: Mensen die veroordeeld worden omdat ze niet meer naar de kerk gaan, homoseksueel zijn of omdat ze dingen doen die niet goed zijn volgens de bijbel. Bij Sta Op zorg werkt u wel met dit soort mensen, klopt het beeld dat mensen hebben dan niet?

“In bestaande kerken is er soms inderdaad veroordeling. Doordat mensen zich anders gedragen lijken ze beter of slechter, maar van binnen verandert dat natuurlijk niets. Het inloophuis is een onderdeel van De Hoop* en in de code van De Hoop staat dat wij niemand veroordelen. Dat betekent dat het voor ons niet uitmaakt wie je bent of wat je gedaan hebt, wij accepteren en helpen je. Wij kijken naar het probleem van een persoon en wat diegene nodig heeft.”

Voelt u het werk dat u voor het inloophuis doet als een roeping vanuit uw geloof?

“Ja, dat absoluut! Voor mijn 19e had ik helemaal niets met geloof, terwijl ik in de gereformeerde gemeente ben opgegroeid. Toen werd ik aangesproken door een vriend die evangelisch (een vrijere stroming binnen het protestantisme) was geworden en daarna ben ik heel plotseling tot geloof gekomen. Nadat ik tot geloof kwam, kreeg ik een Bijbeltekst ingegeven: “Er zijn schapen die niet van deze stal zijn, deze moet ik ook toebrengen. Het zal worden één kudde.”

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat er steeds minder mensen gelovig zijn. Denkt u dat kerken daar iets tegen kunnen doen?

“Ja, je moet geloof aantrekkelijk maken en meegaan met de nieuwe tijd. Je moet flexibel kunnen zijn en je geloof inpassen in nieuwe situaties. Ik ben bijvoorbeeld veel meer via internet bezig, daar kan je veel mensen bereiken. De liefde is altijd actueel en mensen hebben vaak gebrek aan hoop en geloof. Aan de hand van deze behoeftes kan je een ingang proberen te zoeken bij mensen. Ook kan je je manier van geloven aanpassen, door meer op deze behoeftes, geloof, hoop en liefde, in te spelen”

Zou in een ideale wereld iedereen volgens de normen en waarden van uw geloof leven?

“Ja, ik geloof daar wel in. Ik denk dat dat gewoon het beste is voor heel de maatschappij, als je ziet wat een chaos het nu aan het worden is. Heel de maatschappij moet er bijvoorbeeld op gericht zijn om minderheden te beschermen, maar daardoor dring je wel bepaalde denkbeelden bij mensen op. Dat ze beschermd worden is wel goed, maar je moet bepaalde denkbeelden, zoals het transgender zijn, niet gaan verheerlijken.

Ook heb ik gezien wat geloof kan doen voor mensen en je ziet echt mensen die dolgelukkig worden door het geloof. Er waren mensen die toen ze bij Sta Op zorg binnenkwamen een einde aan hun leven wilden maken. Sommigen daarvan komen nu al 3 of 4 jaar bij ons en die zie je nu met een glimlach binnenkomen. Die hebben hun leven weer op de rails gekregen. Zodra je iemand kan helpen dan moet je dat doen en als geloof daarbij helpt dan doen we dat zeker.”

*Stichting de Hoop is een ggz organisatie met een christelijke grondslag. Ze helpen mensen met allerlei problemen. Het inloophuis in Vlissingen is onderdeel van de hulp die de Hoop biedt.