Adviseur jongerenpastoraat Jan Baaijens

Ik ben actief geweest als adviseur jongerenpastoraat en preventiecoach 

                 

In 2023 ben ik met pensioen gegaan.

CV en profiel Jan Baaijens

Ik ben bevoegd godsdienstdocent. Totaal heb ik 22 jaar godsdienst gegeven in het voortgezet onderwijs: 20 jaar op het reformatorische Calvijn College in Goes (1992-2012) en 2 jaar in het protestant christelijk onderwijs, op de Klarenbeek LTS in Middelburg (1990-1992), waar ik ook maatschappijleer gaf. Mijn geboortedatum is 29 juni 1956.

Vanaf augustus 2012 ben ik als vrijwilliger werkzaam als preventiecoördinator/medewerker en PR bij verslavingszorg Sta Op Zorg in Vlissingen (dat is een onderdeel van St. De Hoop in Dordrecht). Ik geef samen met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) workshops en verslavingspreventie op scholen. 

      

Ik geef nog voorlichting met een ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden die hun getuigenis geven op scholen e.d.).

De laatste 11 jaar heb ik enkele jonge gelovige ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) begeleid, die hun getuigenis hebben gegeven tijdens onze workshops op scholen. Ze kunnen vanuit eigen ervaring vertellen over geestelijke beschadigingen, ‘het gepest zijn’, gebondenheid, verslavingen aan roken, alcohol, drugs en computergames. Hun ervaringen staan op deze website. We zijn dankbaar voor het proces van herstel dat ze door het genadig ingrijpen van God hebben doormaakt.

Veel ex-verslaafden hebben een jarenlang proces van herstel nodig. Door de jaren heen heb ik heel wat ervaringen opgedaan met verslaafden.

Er is veel terugval onder de (ex-)verslaafden. Van hen die aanvankelijk clean waren, valt er waarschijnlijk meer dan 70% (tijdelijk) terug in een verslaving. Ik heb genoeg contact met hen. De berichten van deze ernstige omvang van terugval bereiken mij van verschillende kanten. Bekende oorzaken zijn: doelloosheid en eenzaamheid, maar vooral ook emotionele en geestelijke beschadigingen, die niet voldoende zijn hersteld.

Daarom besteed ik in deze website ook veel tekst aan geestelijk herstel en bevrijdingspastoraat. Herstelpastoraat en bevrijding dienen een belangrijke plaats te gaan innemen in de christelijke gemeenten!

Ik denk hierbij ook aan de reformatorische gemeenten. Wij zien dat deze vormen van pastoraat weer volop moeten worden gepraktiseerd in deze tijd van occulte infiltratie. Wij moeten weer terug naar de praktijk van de vroege christelijke kerk in het Romeinse rijk. Je kunt er genoeg over lezen op deze website.

Intussen heb ik zelf ook ervaringen opgedaan met herstel- en bevrijdingspastoraat. Zelf ben ik een aantal jaren geleden op het gebed bevrijd van een occulte geestelijke belasting (waar dus ook gelovigen mee behept kunnen zijn). Vanaf dat moment heb ik me verdiept in de geestelijke wereld, geestelijk herstel en bevrijding. Daardoor is ook deze website ontstaan. Ik zie hierin duidelijk de leiding van mijn Heere en Heiland.

Laten we opzien tot de Overwinnaar in de geestelijke strijd.

Laten we zoeken naar de leiding van God.

Laten we Jezus Christus als de goede Herder volgen in het licht .

  

Inhoud artikelen website:

Over de inhoud van de website en (het materiaal van) de cursus jongerenpastoraat kun je ook met mij contact opnemen.

Het handboek jongerenpastoraat ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ staat op onderwerp verdeeld op PDF-documenten op deze website.

De cursus jongerenpastoraat is door mij geschreven vanuit de reformatorische en evangelisch Bijbelgetrouwe visie. We hebben een reformatorisch-evangelisch ontwaken nodig!

Ik wil hierin ook mijn persoonlijke ervaringen in de geestelijke strijd delen. Op het gebed ben ik een aantal jaren geleden bevrijd van een geestelijke belasting van angst, waarna ik mij intensief ben gaan verdiepen in het thema.

Ik weet dat de kwade machten boven ons en in ons kunnen worden overwonnen door de almachtige Overwinnaar Jezus Christus. Laten we daarom voortdurend ons vertrouwen en onze hoop op Hem stellen! We hebben Hem blijvend nodig voor geestelijk herstel en hulp aan anderen.

Occulte machten en verleidende invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie.

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid

(volgens Romeinen 1:16)