Presentatie: Voorlichting gameverslaving Zeeland

 

De afbeeldingen zijn te gebruiken voor een presentatie. Als je ze aanklikt, worden ze vergroot. Met het pijltje linksboven kom je daarna weer terug, zodat je de volgende dia kunt aanklikken.

Hieronder kun je voor grotere afbeeldingen op de PowerPoint aanklikken:

Voorlichting gameverslaving Sta Op Zorg

 

Voorlichting en preventie

Sta Op Zorg

Voor scholen, (kerkelijke) verenigingen, opvoeders en hulpverlenende organisaties in Zeeland

Sta Op Zorg biedt christelijke verslavingszorg in Zeeland. Daarnaast biedt Sta Op Zorg ook hulp aan ouders en partners. We geven voorlichting, preventie op scholen, verenigingen en kerkelijke gemeenten, om verslaving te voorkomen.

Sta Op Zorg is een onderdeel van De Hoop ggz in Dordrecht. Zie voor verdere informatie: www.staopzorg.nl. 

Missie

Sta Op Zorg wil kinderen, jongeren, jeugdwerkers en opvoeders voorlichten in de verslavingspreventie en verslavingszorg. Denk hierbij aan vroegtijdige bescherming en weerbaarheidstraining, en het geven van inzicht in een gezonde opvoeding en levensstijl.

De medewerkers en professionele hulpverleners bij Sta Op Zorg streven er naar om samen met opvoeders, kerken en scholen de problemen te herkennen en te voorkomen.

Visie en samenwerking

Sta Op Zorg heeft een christelijke identiteit. Wij zoeken naar samenwerking met hulpverlenende organisaties, scholen, kerken en plaatselijke gemeenten.

Voorlichting en preventie

We geven voorlichting, presentaties en workshops op het gebied van verslavingspreventie. Denk hierbij aan media, internet, games, roken, alcohol en drugs.

De ex-verslaafden en ervaringsdeskundigen geven dan hun getuigenis.

Ze vertellen over de oorzaken en het ontstaan van hun verslaving(en), over de ernstige gevolgen en over hun herstel.

Adresgegevens:

Sta Op Zorg

Badhuisstraat 101

4381 LP Vlissingen

www.staopzorg.nl

Tel. 0118-411193

 

Nodig ons uit

We geven in Zeeland voorlichting, workshops en preventielessen op scholen en kerkelijke verenigingen. Uit onderzoek is gebleken dat er relatief veel overmatig alcoholgebruik is onder jongeren in Zeeland, zelfs onder de jongere tieners. Daarbij komt het veelvuldig gamen, internetverslaving, het onbeschermd kijken naar porno en onverantwoorde media.

De laatste tijd komt drugs- en alcoholgebruik ook steeds meer onder de christelijke en reformatorische jongeren voor. Daarom is het nodig dat ze vroegtijdig worden gewezen op de gevaren en ernstige gevolgen van het gebruik van verslavende middelen.

We delen de zorg met de kerken en scholen. Graag willen we samen met kerkenraden en schoolleiders zoeken naar de juiste signalering en preventie.

Vaak wordt het gebruik te laat gesignaleerd. U kunt bij ons terecht voor vroegsignalering, professionele hulp en nazorg.

Door middel van voorlichting wil Sta Op Zorg opvoeders bewust maken van de leef- en belevingswereld van jongeren en informeren over verslavende middelen en het voorkomen van verslaving. U kunt ons uitnodigen op jeugdverenigingen, vrouwenverenigingen en speciale gemeentesamenkomsten.

Tijdens de voorlichtingssamenkomsten en workshops werken we met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden), die hun getuigenis geven.

Wilt u ons voor een preventiebijeenkomst of een workshop uitnodigen?

U kunt dan met ons contact opnemen via

info@staopzorg.nl of tel. 0118-411193.

Comments are closed.