Presentatie: Voorlichting alcohol Zeeland

De afbeeldingen zijn te gebruiken voor een powerpointpresentatie. Als je ze aanklikt, worden ze vergroot. Met het pijltje linksboven kom je daarna weer terug, zodat je de volgende dia kunt aanklikken.

Zoek naar geestelijke vervulling!

Voor iedere maaltijd met onze gasten in het inloophuis, Badhuisstraat 60 in Vlissingen, houden we een korte toespraak vanuit de Bijbel, een aanmoedigend woord, waarbij er regelmatig ook iets wordt uitgebeeld. Daarbij zingen we ook vaak een geestelijk, opwekkend lied, met begeleiding.
Op 13 mei ging het over ‘word vervuld’. Dat past bij Pinksteren.
Daarbij werd met twee flacons uitgebeeld wat wordt geleerd in Efeze 5:18. Ik heb het daarna met een foto en tekst verwerkt, zoals je ziet op de afbeelding.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lees de teksten die op de 3 flacons staan vermeld
Waarin herken je jezelf?

Wat doet sterke drank met je? De alcoholisten en ex-verslaafden onder de aanwezigen weten dat wel.
Wat doet de vervulling met de Geest met je? Gelovige ex-verslaafden weten het grote verschil.

We zongen erbij: Opwekking 343: ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart…’ en Opwekking 256: ‘Jezus Christus, ik aanbid U (…) vul mij met Uw Geest.’
Er werd enthousiast op gereageerd.
Wat een dankbaar werk in het inloophuis!

Kom ook eens langs om gratis wat te drinken…
en te praten over het levende water!

 

Voorlichting en preventie Sta Op Zorg

Voor scholen, (kerkelijke) verenigingen, opvoeders en hulpverlenende organisaties in Zeeland

Sta Op Zorg biedt christelijke verslavingszorg in Zeeland. Daarnaast biedt Sta Op Zorg ook hulp aan ouders en partners. We geven voorlichting, preventie op scholen, verenigingen en kerkelijke gemeenten, om verslaving te voorkomen.

Sta Op Zorg is een onderdeel van De Hoop ggz in Dordrecht. Zie voor verdere informatie: www.staopzorg.nl. 

Missie

Sta Op Zorg wil kinderen, jongeren, jeugdwerkers en opvoeders voorlichten in de verslavingspreventie en verslavingszorg. Denk hierbij aan vroegtijdige bescherming en weerbaarheidstraining, en het geven van inzicht in een gezonde opvoeding en levensstijl.

De medewerkers en professionele hulpverleners bij Sta Op Zorg streven er naar om samen met opvoeders, kerken en scholen de problemen te herkennen en te voorkomen.

Visie en samenwerking

Sta Op Zorg heeft een christelijke identiteit. Wij zoeken naar samenwerking met hulpverlenende organisaties, scholen, kerken en plaatselijke gemeenten.

Voorlichting en preventie

We geven voorlichting, presentaties en workshops op het gebied van verslavingspreventie. Denk hierbij aan media, internet, games, roken, alcohol en drugs.

De ex-verslaafden en ervaringsdeskundigen geven dan hun getuigenis.

Ze vertellen over de oorzaken en het ontstaan van hun verslaving(en), over de ernstige gevolgen en over hun herstel.

Adresgegevens: 

Sta Op Zorg

Badhuisstraat 28

4381 LS Vlissingen

www.staopzorg.nl

Tel. 0118-411193

 

Nodig ons uit

We geven in Zeeland voorlichting, workshops en preventielessen op scholen en kerkelijke verenigingen. Uit onderzoek is gebleken dat er relatief veel overmatig alcoholgebruik is onder jongeren in Zeeland, zelfs onder de jongere tieners. Daarbij komt het veelvuldig gamen, internetverslaving, het onbeschermd kijken naar porno en onverantwoorde media.

De laatste tijd komt drugs- en alcoholgebruik ook steeds meer onder de christelijke en reformatorische jongeren voor. Daarom is het nodig dat ze vroegtijdig worden gewezen op de gevaren en ernstige gevolgen van het gebruik van verslavende middelen.

We delen de zorg met de kerken en scholen. Graag willen we samen met kerkenraden en schoolleiders zoeken naar de juiste signalering en preventie.

Vaak wordt het gebruik te laat gesignaleerd. U kunt bij ons terecht voor vroegsignalering, professionele hulp en nazorg.

Door middel van voorlichting wil Sta Op Zorg opvoeders bewust maken van de leef- en belevingswereld van jongeren en informeren over verslavende middelen en het voorkomen van verslaving. U kunt ons uitnodigen op jeugdverenigingen, vrouwenverenigingen en speciale gemeentesamenkomsten.

Tijdens de voorlichtingssamenkomsten en workshops werken we met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden), die hun getuigenis geven.

Wilt u ons voor een preventiebijeenkomst of een workshop uitnodigen?

U kunt dan met ons contact opnemen via

info@staopzorg.nl of tel. 0118-411193.

 

Comments are closed.