Geestelijke bescherming

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Op het PDF document hieronder wordt het onderwerp uitgebreid behandeld in het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’. Je kunt er op aanklikken. Met het pijltje linksboven ‘terug’ kom je weer op de tekst van deze website.

Geestelijke bescherming en overwinning

Geestelijke leiding en bescherming onder de wolkkolom

Ik denk dat de wolkkolom een goed beeld is van de geestelijke aanwezigheid en leiding van de Allerhoogste. We willen steeds weer geestelijk onder de wolkkolom verkeren, om Jezus te volgen onder Gods bescherming.

We lezen erover in Ex.13:21-22, bij de woestijnreis van de Israëlieten: ‘De HEERE ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hen bij te lichten, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Onafgebroken ging de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht het volk voor.’

De wolk was het middel waarmee God het volk op de reis door de woestijn leidde en beschermde. Als een gelovige Israëliet onder de wolk verkeerde, wist hij zich veilig. Buiten de schaduw en het licht van de wolk was het onveilig en gevaarlijk. In de schaduw van de Almachtige was men beschermd tegen hitte en vijanden.

De Amalekieten vielen het leger in de achterhoede aan. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakken die achteraan liepen versloeg, die moe en uitgeput waren. Zo zullen ook de boze geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken.

Het is daarom ook belangrijk dat er een sterk biddend geloofsleven wordt beoefend. We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend in geloofsgehoorzaamheid werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden. Aaron en Hur ondersteunden op den duur zijn handen. Zo overwon de krijgsoverste Jozua de Amalekieten. We kunnen de aanvallen van de boze geesten afslaan door de vleugels van het geloof en het gebed.

In Openb.12:14 lezen we dat aan de vrouw twee vleugels van een grote arend zijn gegeven, opdat zij zou vliegen in de woestijn, om buiten het gezicht van de slang te komen. Dat zijn de vleugels van geloof en gebed.

Serie afbeeldingen

De volgende afbeeldingen komen uit het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’. Je kunt ze dus vinden in het PDF document hierboven.

– Wat gebeurt er bij een jongere die christelijk wordt opgevoed, en eerst nog wel gehoorzaam volgt, maar daarna gaat afdwalen?

– Hoe komt het weer goed met deze jongere?

Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. De serie van de wolken eindigt na de terugkeer van deze zoon. Wat is dan het verschil met de eerste en de laatste afbeelding van de wolk?

 

Wat kun je persoonlijk leren van deze wolkenserie?

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.